בן אשר, ס'., שידלובסקי א'., שורק י'. (2021) פרדוקס האחידות כאיום על השוויון. לקסיי קיי מס. 16 עמ' 18-21

EnglishHebrew