2012

18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ושלו, ר' (2012). אובדן עמום: השפעות ארוכות טווח של אב נוכח-נפקד בקרב ילדי שבויים. חברה ורווחה, לב(ג), 375–399.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ומרעי, ו' (2012). עבודה קבוצתית עם סבתות בדואיות המטפלות בנכדיהן. מקבץ: כתב העת הישראלי לטיפול קבוצתי, 17(1), 69–85 (ראו גם סעיף 6 "השתתפות בכנסים אקדמיים", פריט 29; סעיף ג.א., פריט 8).

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ושלו, ר' ‏(‏2012). "נוכח נפקד": התמודדות משפחות וילדים עם אובדן עמום של אחד ההורים. אוחזר מתוך פסיכולוגיה עברית

לכתבה המקורית  
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' וארבלי-ברוך, פ' (אוקטובר 2012). "אבל שקוף" בבית הספר: הדרת תלמידים שחוו אובדן אישי. פסיכואקטואליה: רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, 42–45.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ותבור, ל' (2012). יד ביד: התרומה המשותפת של אבחון פסיכו דידקטי ואבחון כירולוגי. במעגלי חינוך, 2, 105–119.

 
18 בינואר 2021

בן עטר, א' ובן-אשר, ס' (2012). תפקידו של הנרטיב במיצוב קבוצה בתוך מרחב שיח התקשורת הציבורי: ניתוח מקרה של מאבק לוחמי השייטת ומאבק הדייגים בפרשת הקישון. עיונים בחברה ושפה, 4(2), 10–30.

 
EnglishHebrew