2021

22 בדצמבר 2021

פישרמן ש'., בן אשר, ס'., (2021) קונפליקט בית-עבודה ורווחה נפשית בקרב מורות. היועץ החינוכי כרך כ"ג, עמ' 272-293

 
22 בדצמבר 2021

בן אשר, ס'., שידלובסקי א'., שורק י'. (2021) פרדוקס האחידות כאיום על השוויון. לקסיי קיי מס. 16 עמ' 18-21

   
22 בדצמבר 2021

בן אשר, ס., הוס, א'., ולדן, צ'., שחר, א'., שגיא, ש'. (2021) בהיעדר בית ומדינה התקווה בקרב ילדי הפליטים בבית הספר לשלום. היועץ החינוכי כרך כ"ג, עמ' 82-107

 
22 בדצמבר 2021

ולדן, צ'., שחר, א'., הוס, א'., בן אשר, ס'., שגיא ש' (2021) בבל בלסבוס – מקום של תקווה בין פליטות להגירה: בית ספר השלום לילדי פליטים. הגירה ( 11) עמ' 118-138

 
22 בדצמבר 2021

בן אשר, ס'., שורק, י'., שידלובסקי א',. בוקק-כהן י'. (2021) מדדים (סטנדרטים) הם תנאי לשוויון, האחדה (סטנדרטיזציה) היא אויבת שלו – המקרה של אלמנות צה"ל הבדואיות. כתב עת "ביטחון סוציאלי" גיליון 115 – כסלו תשפ"ב, דצמבר 2021

   
EnglishHebrew