בן אשר, ס'., שורק, י'., שידלובסקי א',. בוקק-כהן י'. (2021) מדדים (סטנדרטים) הם תנאי לשוויון, האחדה (סטנדרטיזציה) היא אויבת שלו – המקרה של אלמנות צה"ל הבדואיות. כתב עת "ביטחון סוציאלי" גיליון 115 – כסלו תשפ"ב, דצמבר 2021

EnglishHebrew