בן אשר, ס'., סקין, נ. (2021) "ללכוד את הרגע": איתור גרעיני צמיחה בסיפור החיים המקצועי בתוך: נורית דביר ואריאלה גידרון (עורכות) פדגוגיה נרטיבית . הוצאת מופת. תל אביב עמ' 209-226

EnglishHebrew