מאמרים עברית

22 בדצמבר 2021

פישרמן ש'., בן אשר, ס'., (2021) קונפליקט בית-עבודה ורווחה נפשית בקרב מורות. היועץ החינוכי כרך כ"ג, עמ' 272-293

 
22 בדצמבר 2021

בן אשר, ס'., שידלובסקי א'., שורק י'. (2021) פרדוקס האחידות כאיום על השוויון. לקסיי קיי מס. 16 עמ' 18-21

   
22 בדצמבר 2021

בן אשר, ס., הוס, א'., ולדן, צ'., שחר, א'., שגיא, ש'. (2021) בהיעדר בית ומדינה התקווה בקרב ילדי הפליטים בבית הספר לשלום. היועץ החינוכי כרך כ"ג, עמ' 82-107

 
22 בדצמבר 2021

ולדן, צ'., שחר, א'., הוס, א'., בן אשר, ס'., שגיא ש' (2021) בבל בלסבוס – מקום של תקווה בין פליטות להגירה: בית ספר השלום לילדי פליטים. הגירה ( 11) עמ' 118-138

 
22 בדצמבר 2021

בן אשר, ס'., שורק, י'., שידלובסקי א',. בוקק-כהן י'. (2021) מדדים (סטנדרטים) הם תנאי לשוויון, האחדה (סטנדרטיזציה) היא אויבת שלו – המקרה של אלמנות צה"ל הבדואיות. כתב עת "ביטחון סוציאלי" גיליון 115 – כסלו תשפ"ב, דצמבר 2021

   
20 בינואר 2021

ג'ריביע, ע'., קופפרברג , ע., בן־אשר, ס. (2020) מילדות ועד לאקדמיה: מסעם הנרטיבי ומיצובם החברתי של פרחי הוראה בדואים בדרום הארץ. עיונים בחינוך (5) עמ' 221-224

 
20 בינואר 2021

בן אשר, ס' , בוקק-כהן י' (2019) בין שכול פרטי לציבורי- עבודת רגשות ולימנליות של אלמנות צה"ל מהציונות הדתית ואלמנות צה"ל הבדואיות . סוגיות חברתיות בישראל , 28 עמ' 7 – 34

 
20 בינואר 2021

אורון, ש' , בן אשר, ס' (2018) בהנחיית קבוצת הורים, מקבץ, העמותה לטיפול והנחייה קבוצתית. כרך 23 / גיליון # 2 / דצמבר 2018

 
19 בינואר 2021

בן עטר, א'., בן אשר, ס' ( 2018) "עוטף עזה או חוטף עזה" שיח ספונטני של שדרני הרדיו החינוכי כמקדם או פוגע בחוסן הקהילתי בזמן חירום . עיונים בשפה וחברה, 11 (1) עמ' 127-145.

 
EnglishHebrew