פרקים מספרים

3 בינואר 2022

בן אשר, ס'., סקין, נ. (2021) "ללכוד את הרגע": איתור גרעיני צמיחה בסיפור החיים המקצועי בתוך: נורית דביר ואריאלה גידרון (עורכות) פדגוגיה נרטיבית . הוצאת מופת. תל אביב עמ' 209-226

 
20 בינואר 2021

בן אשר, ס'. (2020) ייעוץ חינוכי מותאם לאבל רגיש תרבות. בתוך, בולס, ח' קניאל, ש', ושלו ר' (2020) (עורכים),. מתיאוריה ליישום: פרקים נבחרים ליועצים חינוכיים. תל אביב: רסלינג עמ' 43- 70

20 בינואר 2021

Ben-Asher, S., & Maree, W. (2016). Conciliation and comfort: Group work with Bedouin grandmothers. In G. Ofir (Ed.), A Bridge over troubled water: Conflicts an

20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ובן-עטר, א' (2016). בין סולידריות לניכור בסיקורה של העיתונות המקומית את מאבקם של דייגי קישון. בתוך א' שהם וש' דורון (עורכים) בין נראות יתר לשקיפות: היחס ל"אחר" בחברה הישראלית (עמ' 68–95). רמת גן: ביאליק.

20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' וחירורג, מ' (2009). מאי וודאות לאי של וודאות: פסיכולוג מבפנים ופסיכולוג מבחוץ בבית ספר ייחודי לתלמידים מגוש קטיף לאחר ההתנתקות. בתוך ש' חן גל וי' סימן טוב (עורכים), כשהדרך מתמשכת: התערבות חינוכית טיפולית בהקשר לתוכנית ההתנתקות (עמ' 281–300). ירושלים: משרד החינוך.

20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2008). הדיכאון בקרב מפוני גוש קטיף כייצוג חברתי בעל תפקיד שיקומי. בתוך ח' משגב וא' לבל (עורכים). בצל ההתנתקות: דיאלוג אסטרטגי במשבר (עמ' 192–211). ירושלים: כרמל.

20 בינואר 2021

אור, א', בן-אשר, ס' ווגנר, ו' (2007). מהי חשיבה חברתית? ייצוגים היסטוריים וחדשים של זהות קיבוצית ותלותם בהקשר החברתי של במת השיח. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 207–225). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2007). חלונות מוארים. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 347–350). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 
20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2007). "שוברי הדממה": מפגש קונפליקטואלי בין ייצוגי זהות של הורים ללוחמי השייטת שהתאמנו בקישון. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 287–304). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 
EnglishHebrew